Steg 1 fortsättning

Hur känner du inför att vara maktlös/kraftlös inför alkoholen och drogerna? - Ja jag har alltid varit sån som vill klara av allting själv. men jag fick ett uppvaknande för ett år sedan att jag klarar inte av att sluta själv. Jag är inte stark nog med det här beroendet, det är riktigt tufft.

Vilka nya inslag i din vardag är viktiga för att kunna följa din väg till ett nyktert liv? - Umgås med nyktra personer och ha något att göra om dagarna, ta upp gamla fritidsintressen, Genomföra behandlingen och jobba på mina känslor.

Vad är det som har övertygat dig att du inte kan med alkohol/droger? - Det tar över mitt liv och mig själv. Jakten efter pengar, inget hem. Ingen kontakt med släkt och vänner. Gör min föräldrar oroliga och besvikna.

Nu har jag kommit igenom lite mer än hälften av frågorna som jag lagt upp här, tänk att jag vågar vara ärlig öppet där vem som helst kan läsa och tänka och tycka vad det vill. både positivt och negativt. Men inom de flesta områden där jag varit ärlig med mitt problem så har jag mötts av förstående och snälla människor. Jag trodde att jag skulle mötas av det värsta./Camilla

Gillar